poniedziałek, 19 maja 2014

AKATYST ku czci Świętego Józefa Oblubieńca Bogarodzicy

W Kaliszu został zrealizowany niezwykły projekt muzyczny.
Kilkunastoosobowy chór męski pod kierunkiem Jakuba Tomalaka dokonał pierwszego polskiego nagrania Akatystu ku czci Św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Akatyst to hymn chrześcijańskich kościołów wschodnich, którego początki sięgają V wieku. Autorem słów Akatystu ku czci. św. Józefa jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 roku).
POLECAMY !

poniedziałek, 5 maja 2014

Filmy ewangelizacyjne - POLECAMY

- spektakl teatralny „Sąd”


- film ewangelizacyjny ”Nie wierzysz w Boga? Bóg wierzy w Ciebie!”


- film ewangelizacyjny ”Kimkolwiek jesteś Jezus umarł za Ciebie! … i czeka każdego dnia”


– film ewangelizacyjny „ Jan Paweł drugi: „Jezus Chrystus Pierwszy!”… ”Trzeba intensywnie odbudowywać!”